Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö ér Natuur, XIII. Onderh. 19

zich daar onfeilbaar in, indien gy, 'er De Zotimet een oog langs kykende , ziet dat KUNSï; hy juist ftaat tusfchen de koord in de middaglyn , op het rechtftaande vlak getrokken, en dat hy dus eene rechte linie met dezelve maakt.

De zon befchryft, gelyk gy weet, alle dagen nieuwe cirkels, die evenwydig met den evenaar zyn: gy weet ook dat zy drie achtereenvolgende maanden van den evenaar wykt , tot op den afitand van 23 graaden en dertig minuuten van den middagcirkel , dat zy drie maanden na elkander den evenaar riadert, en in de zes volgende maanden, in den zelfden tyd, de zelfde afwyking van, en dezelfde nadering tot den evenaar, in dezelve evenredigheid, in deii anderen halven kloot doet. Weshalve komt zy nooit twee dagen na elkander in het zelfde punt van den middagcirkel : de fchaduw van den top des ftyls verandert dan naar evenredigheid van plaats in de middaglyn: maar 's middags valt zy onfeilbaar op een der punten van deeze middaglyn.. Schoon zy dan hoóger dan laager valt, verlaat zy dezelve nooit op . dat uur ; omdat de B 2 2ó'is

Sluiten