is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?Q SCHOUWTOONEEL,

meene01" middagIvn> en de plaats van den ftyl. Weeten- De afpand van de as , tot aan het vlak schap. des zonnewyzers, bepaalt de hoogte van den ftyl. De plaat, naar den eenen en den anderen kant draaaijende, met de liniaaltjes min of meer verlengd in de evenwydige fponningen TT, wyst aan, yan zes uuren 's morgens tot zes uuren 's avonds, de met de middaglyn evenwydige liniën, waarop de fchaduw van het eene uur tot het andere komt: en dewyl het vlak van deezen zonnewyzer eene nabootfing is van den gezichteinder dier volken , die onder den evenaar zyn, gaat de zon, na twaalf uuren geloopen te hebben, onder den gezichteinder, en kan 'er niet meer wyzen.

Het maaken van den recht westelyken of oostelyken zonnewyzer is al zoo ligt. Het blad, loodrecht gebragt zynde op een vlak van datgezigtpunt, wysc 'er het uur op aan, dat de zon aantoont, als zy 'er loodrecht op fchynt, dat is zes uuren. Zy wyst de plaats van den ftyl aan: de afftand van de as, waar aan het blad vast is, en van het vlak, waar zy toppuntig tegen ziet , is de maat van de hoogte van den ftyl. Het

zelf-