is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIV. Ondët'h. 103

het verder van het fteunfel fchuive. In- DeBewerdien hy het 'er zoo verre van brengt, KrTchdat de kortfte arm zy tot den langden, ten. als 2 tot 20, of het tiende deel van 20, zal het kleenfte gewigt het tiende deel van het grootfte zyn: 3 ponden zullen zoo veel doen als 30, en drie duizend zoo veel als dertig duizend.

Wy beginnen nu, met het gewigtig- De richting fte beginfel der tuigwerkkundc, ook dcrraaêtende reden daarvan te zien. Indien de reden, aan welke wy het rcgelmaatige uitwerkfel der tuigwerkkundc toefchryven, waar is, zoo moet dit uitwerkfel zwakker worden, naarmaate dat deeze oorzaak verzwakt. Dit zal gebeuren, als de richtingen der beweegende vermogens onder zich, en ten opzichte van den ftut, niet meer dezelfde zyn. In het aanbrengen der beweegende krachten, is het onverfchillig of de magt klimt of daalt, of het gewigt zyne zwaarte oeffent volgens zyne natuurlyke neiging, of naar een tegengeftelden kant. Het komt flechts op eene zaak aan, te weeten, dat de werking altoos dezelfde zy, en dat de vergeleeken krachten eenvormig werken. Nu G 4 moet