is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 ScHOUWTOONEEL

mebne moct d^ze eenvormigheid van krachw«ETBif ^n, die het evenwigt onderhoudc, onschae. houden , als de richting der krachten kome te veranderen: want de hevel, waaraan zy onmiddelyk gebragt of met touwen gehangen zyn , is recht, ge-

5' ai ugb' of hy is g^wge», gelyk fb. Aishy recht is, moeten de richtingen g i en b h evenwydig zvn; en als de hevel gebogen is, moeten de richtingen loodrecht zyn op haar deel des hevels, gelyk fc loodrecht is op fl, en bh op 1 b. Als de richtingen evenwydig zyn, gelyk bh op gi, dan zyn de beide armen gl enlb de maaten der afllanden van den Hut, en van de reden der magten. Maar als deeze richtingen krom op elkander hellende zyn, gelyk c g of d g ten opzichte van bh, vernielen deeze richtingen de evenredigheid der aflrariden en der magten. De werking, die van d in g gaat, trekt deels naar i, en deels naarb. Zy is dan verdeeld, en niet meer het geene zy was, toen zy zich geheel in de richting gi vereenigde. Desgelyks trekt de magt c (in de figuur door een handje afgebeeld) den hevel gb gedeeltelyk naar i, en gedeelte-