is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\6% Schouw fooNEEL,

Bs ai.ge- lyks. Want afs de fpil, die aan een rad

"ten- vas£ z.ic' en waar eene zelfde as d°orsghap. gaat, in haare oppervlakte uitgefhceden wordt met een zeker getal van vleugelen of tanden, en dat de omtrek van een tweede rad verdeeld zy in een zeker getal van diergelyke tanden, kan men de tanden van het tweede niet brengen in de tanden der fpille des eerften rads, zonder het eene te doen omgaan, door dc beweeging van het andere. De fpil, op die wyze uitgegroefd, en van een zeker getal van tanden omringd, heet rondfel. Als deeze fpil eenige lengte, en in plaats van tanden een zeker getal van groeven of voren in haare lengte heeft, zoodanig dat het hout, dat tusfchen die voren bjyft, de gedaante heeft van roedjes, die in de lengte op de fpil vastgehecht zyn, dan heet die fpil geen rondfel maar dryfklos, Verfcheiden raders zich dus beweegende, door behulp van een rondfel of eenen dryfklos, zyn het geene men raderwerk heet.. De fpil van het laatfte der raderen , die men op deeze wyze hy één brengt, is zonder tanden 3, en dient voor rol, om het toifvv, waar aaa

het