is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 ScHOUWTOONEEL

De aloe- aan de zaag gehecht is. De heugel, Wee ten- cn e hier Q geteekend is, zit vast aan schap. het rondfel P. Het rondfel, omdraaijende , doet den heugel een' halven draai doen naar boven, en weder een' halven naar beneden. Die heugel fpeelt in het oog van de yzeren ftaaf, en doet haar met hem op en neder gaan. T. De zaag.

VX. Het raam, waarin de zaag zit, en dat in fponningen op en neer gaat.

Z. Rad, dat de beweeging der fiede regelt. Dit zal door behulp der volgende figuuren best te verllaan zyn.

Fig. 3. Platten grond van de molen gelyks gronds gezien.

A B. De zoldering.

ff gg. Twee fponningen, waarin de fchemclen of zydeftukken van de (lede voortglyden, niet alleen om het hout, dat 'er opligt, tot aan de zaag te brengen , maar ook om te maaken dat het niet waggelen, noch zich ter linker of ter rechter hand verzetten kan; 't welk oorzaak is, dat de ftreeken der zaage altoos op eene rechte linie arbeiden. Fig. 4. O. Het kamrad. R. Het rondfel, 't welk het touw,

dat