is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de befebouwing van Plaat welke eene afbeelding geeft van de Zaai kas, aan een Engelfcben ploeg vd'sVgemaakt, zoo als ook doöt de navolgende verklaaringen en onderrichtingen, zullen alle zwaarigheden, omtrent het gebruik maaken van dit Werktuig aan andere foor ten van ploegen worden weggenomen. Dezelfde Plaat vertoont insgelyks eene afbeelding van het Werktuig, ivanneer het gemaakt is , om zonder ploeg gebruikt, en door een paard getrokken te worden.

VERKLAARING. Fig. i.

De Zaai-Kas, vastgemaakt aan een Engel» fehen Ploeg.

A. De Zaai Kas.

B. De kap of fchuinfe plank, waar op het

zaad valt en weêr opfpringt over het land ; wanneer men over het geheele veld zaait.

C. Dekfel, om de zaad-bak te fluiten.

D. Wiel aan de hiel van den ploeg»

E. Leêre riem.

FF. Haaken, waar op de kap beweegbaar is? door middel van een fpilaanweêrzyden.

F