is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTWOORD

op de

VRAAG,

door de

MAATSCHAP PT, TER BEVORDERING FAN DEN LANDBOUW, TE AMSTERDAM,

In den Jaare 1790 opgegeeven, om vóór den 1 December 1792 beantwoord te worden: —

Op welke wyze zoude men het tegenwoordig „ Ras van Inlandfche Paarden, in de by„ zondere Provinciën van ons Gemeenebest, „ over het algemeen, tot eene meerdere volko„ menheid kunnen brengen, het zy door ver„ menging van hetzelve met vreemde Rasfen, "„ ofwel door eene meerdere oplettendheid, in „ het aanfokken en opvoeden der jonge Paart „ den, als anderzins? —

door.

MATHIEU DUTS,

Paarden-Dotïor, te Canclaer, in 't Land van Luik.

Aan welk Antwoord een Accesfit van eene Zilvere Medaille of Tien Ducaaten is toegeweezen.