Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het HEERMOES- &c. 23

horiznntael, daer weer -vertikael , door den grond wyd en zyd heenen, het eene boven het andere, in^allerlye richtingen. Die fpranken of afzetzcls maeken a'len op allerlye hoogtens in den grond recht nedergaende penwortels en horizontale vezelwortels , en zy belteen, even als de plant boven den grond , uit Articulatiën. De diepstliggende geeven geene jierlyVfche uufpruitfelen, fchoon zyleevende blyven; want indien zy, gelyk gebeurt, door afgraevinge van den bovengrond, meer gemeenfehap fcryoen met lucht en warmte, dan botten zy weder jeugdiglyk uit. Immers, in aerdzooden met brokken van zulke diepgeleegene wortelen , wanneer zy boven op den grond ergens toe zyn aangelegd , krygen die wortelbrokken waschdom , en .uitTpruitfelen; even eens als men ziet gebeuren in alle de werken die van rietzooden zyn aengelegd.

Uit zu'k eene zoode haelde ik voorzichtiglyk, in Slachtmaend van 1777, eene toen reeds verflenfte Heermoesftruik, Fig I. De aerdzoode was in den inere 1775 uit den diepen grond gedolven en aengélegd. Van a tot a was de plantftengel boven den grond, en van a tot b was deszelfs onderfte einde in de bovenfte aerde gebleeven. Aen den voet van deezen plantflengel Rondt een knop *, tot opflag voor 1778 , voorzien aen wederszyden met vezelworteltjens p p Dit een en ander was 'c voortbreogfel uit A, of van 't gewasch val I7?ö, tegen welks einde, op ef (de afgeftoken brok van een ouderen wortel,) de reeds verder opgefchötene uitbotten c d, insgelyks tot opflag van kruid voor 1773, Ronden.

B 4 *

Sluiten