Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLOS SEN DER KOEIJEN.

5 229. Welke hand men hiertoe dient te verkiezen , kan de Vee-Dodor dikwyls overtuigend weeten, maar veeltyds moet hy zyne keuze naar de meeste waarfchynelykheid bepaafen. Want daar de betasting met de hand, welke beneden den kop en langs dttn buik van 't kalf gefchied, verre de nutügftejen regelmaatigfte is, zoo behoort het nooit evenveel te zyn , welke hand men tot het onderzoek gebruikt, of om iets daarmede te verrichten.

5 230. De Vee-Doctor heeft het, derhalven, met m zyne keuze, welke hand hy wil gebruiken, wanneer zig eene achterpoot, in eene zydelingfe ligging, in de geboorte voordoet , en de andere nog te zoeken is. Want als de hiel naa de regterzyde gekeerd is, dan kan het opzoeken van de andere poot gewis geen werk voor de regterhand van den Koehelper zyn, maar in dit geval moet hy volftrekt de linkerhand gebruiken. Even gemakkelyk en zeker is de beftemming der handen, in meêr andere gevallen, vooraf te bepaalen. Om Hechts nog een voorbeeld by te brengen, zooneeme men het geval, waar in zig de kop, wel geplaatst, met de regter voorpoot aanbied, en de linker van binnen nog verborgen ligt. Zoude nu, in dit geval, de linkerhand beter dan de regter te pas koSien, en zsude men meêr met dezelve kunnen

Sluiten