Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLOSSEN DER KOEIJEN. «3$

neer het uiterfte deel van denzelven in eene of in beide knie - geledingen te gelyk word ingezet, kan hier mede, en door eene maatige trekking , het achterfte deel van 't kalf uit de dwarsligging en uit de opening van de baarmoeder nader gebragt, en de verlosfing over 't algemeen gemakkelyker gemaakt worden.

§ 383. Maar de aanlegging van dit werk«? tuig, dat wy, tot onderfcheiding, den Knie • bols haak zullen noemen, word op de volgende wyze gedaan. Wanneer men de hand, welke men daartoe de bekwaamfte oordeelt, in de baarmoeder, tegen het achterdeel van 't kalf, zoo verre mogelyk, heeft ingebragt, word

het

boogen, ook dat het binnenwaarts omgeflagen end, dat eigentlyk den haak uitmaakt, mede te lang is, om, in alle gevallen, met voordeel gebruikt te worden. Hier omtrent zal het ons aangenaam zyn, dat des kundigen alle mogelyke en nodige verbeteringen daaraan toebrengen; terwyl het ons alleen te doen was, om middelen uittedenken , waardoor ook de hachelykfte verlosfingen van 't Rundvee gelukkiglyk konden be. werkt worden. Doch om de verwondering, wegens de lengte van den haak aan dit werktuig, weg te neemen, dienen wy nog te zeggen, dat wy hier door bedoelden , beide knie - geledingen daarmeê te gelyk ta omvatten, en te trekken, om dat, indien niets anders in den weg is, dit voorzeker het vooideeligfte zyn zoude.,

Sluiten