Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESOLUTIEN, 1785. $45

„ andere Compagniefchap te TJJhlftein te voren is toegelegd ; geörneerd met eene infcripde, en ,, verzeld van een Extract, Refolutie tot deeze zaak, „ relativ.

In hope, dat een zoo zigtbaar bewys van goedkeuring en vereering, de onderneeming dezer Compagniefchap meer algemeen bekend moge maken , en daar door ook andere moge aanfporen, om eens ter bevordering der algemeene Industrie den Vaderlainde en hunnen Medeburgeren, even nuttig te worden.

Waarmede Gecommitteerdens zich vleijen, aan de intentie der Algemeene vergadering te zullen hebben voldaan, en in deezen gedefungeerd,

A&um Haarlem 16 jfuny 1785.

Wegens Delft.

R. van den BOSCH.

Wegens Leyden. M. A. van PEENE.

Wegens Gouda. P. T. COUPERUS.

Wegens YfTelfreya. GORIS 'T HOEN.

En

Sluiten