Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

045 RESOLUTIEN, i786

Voorts is deeze Vergadering uit naarrr van H. H. ' D; door den Algemenen Secretaris, met eene Aanjpraak geopend.

En zyn op voorftel van H. M. D.D volgens Arr. 178. der Wetten , tot het naaziert der Rekeninge van de Algemeene Kasfe, en, ingevalle daarop gééne Refk&ién worden gemaakt, tot het fluiten van dezelve gecommitteerd de Heeren Gedeputeerden der respeclive Departementen van Westzaandam , Koog en Zaandyk , en in voldoeninge van de Refolutie , bladzyde 147. daar bygevoegd het Departement van Maas/luis.

Vervolgens is door den Secretaris op tafel gebragc de Rekening over den Jaare 1785. mitsgaders eene korte fiaat der Casfa tot ultimo Juny van dit Jaar 178Ö. ingeflooten.

Voort» is gerefolvecrd , om dit Jaar 's morgens de Sesfien te beginnen ten half negen uuren , en ten half drie uuren die te eindigen, en des naamiddags gééne Sesfien te houden.

Voorts zyn gecontinueerd de Commisfien , by voorgaande Vergaderingen gearresteerd ; als

Tot den Landbouw de Heer Direcleur van Berd, en de Heeren Gedeputeerden van Amfterdam, Gouda, Rotterdam, Tsjelfteyn, Utrecht, Breda, Alkmaar, Boom , Middelburg, Deventer en Stad en Lande, met byvoeging van 's Hage en Bohward.

Tot den Koophandel en Colonicn, de Heer Directeur van de Kasttete, en de respeclive Heeren Ge-

depu-

Sluiten