Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7*8 RESOLUTIEN, 1757.

Are. 5. der Poinéten van Deliberatie.

Art. 7. der P. van Deiiber. bladz. 1. wegens he£

verplanten van Graanen.

Art 18. Nieuwe en onbekende behandeling van het Inlandsch Vlas. S

Are. 27. Proeven met den Hennep.

Art. 31. Uitplukken van het Vlas,

Art. 3 a. Aardappelen uit Zaad.

Art. 34. Over de Gulikfc Ploeg.

Als mede over de Prysvraagen in den Landbouw , welker lermyn geëxipireerd is, om daaromtrent zoodanige Alteratien en Prolongatien te proponeeren, als noodig zullen oordeelen.

En eindelyk voorteftellen de nieuwe Vraagen voor dit Jaar, uit de keuze der Conceptvraagen.

De Commisfle tot den Koophandel en Colenien , f beftaande uit den Heer Directeur van de Kasteele , en de respeftive Departementen Amfterdam, Rotterdam, Westzaandam en Middelburg) zynde,

wegens de abfentie der drie laatstgenoemde Departementen , daar by verzogt de H. H. Gedeputeerden van Dordrecht en de Koog ; -— 0p

De geëxpireerde Prysvraagen, en de keuze uit de Conceptvraagen.

De MamtfaBuur-Commisfie , ("beftaande uit de Heeren Paiyn en van Ricmsdyk , en de respective Departementen Leyden , Amfterdam , Rotterdam , Isplfteyn , Huyjen , Vlisfingen en Utrecht ; maar

nu

Sluiten