Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESOLUTIEN, 1787. 771

gewend; met Getuigrchriften , onder de Zin-

ipreuk : Bearbeid om Zegen ; is reeds in handen der Commisfie van de Handwerken en Fabricquen gefteld.

Hierop is men overgegaan tot de Ingekomene Antwoorden , en hebben H. H. D. 1). gerapporteerd , dac uit hoofde van gebrek aan Advifen , buiten ftaat waren te prseadvifeeren op N. 1. bladz. 5. der Poincten van Deliberatie, zynde

Twee Antwoorden op de Vraag Prysvr. N. 318. bladz. 176. om de Bouwlanden, zonder naadeel voor

het Koorn , van Hoevebladen te zuiveren ; 00_

der de Zinfpreuken :

a. ) Ik werk ahyd met groote vlyt.

b. ) Om tot nut te zyn in den Landbouw.

Op N. 2. een Antwoord over een Middel tot het weeren der Naadeeltn van de Hom - of Plantluizen enz. Prysvr. N. 318. bl. 176. onder de Zinfpreuk : *

De Arme beeft bet meest te lyden.

Op N. 3. een Antwoord om laage en moerasfige Landen met Ryst enz. te bezaaijen , Prysv. N, 370. bladz. 241. onder de Zinfpreuk :

Het Riet-plantzoen in zulken land , Is beter dan in 'f droage Zand.

Op N *.

Sluiten