is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien, genomen by de tiende en elfde algemeene vergaderinge des œconomischen taks van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem; op den 11. july 1787. en volgende dagen, als mede op den 10 tot 15 july 1788. aldaar gehouden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESOLUTIEN, 8a3

I l^o £ N- ao''' we!ke h« Jaar

,\l * fSfch"^en , nogmaals te repeteereö , door dezelve in de Couranten apart te SS*

' Som -d8t de Plagen vaSn

, Occonom.Tak weimg lieden in handen koomen , waardoor men dan ook waarfehynlyk gefrusS , is geworden , van deeze Vraag al wat I pfZZ , gedeeltelyk, beantwoord te ziern" ^

Waar mede zich de Vergadering insgelyks heeft geconformeerd, en is de Commisfie voor ha ri nomene moeue bedankt. S

„ Waarop met opzicht tot het Antwoord over deti Aalm , onder nec uevis . 0 - '

bladz. 7s6 heeft de Heer Gedeputelde va hef Oei P ement Dordrecht, uit naam des Schryv^sgeac cepteerd de Meiaüle en h J

tot opening van het Billet, en is by het Sn val h tzelve gcbleekeh te zyn CoUltis^c" Secretaris te Streefkerk ; waar op eeddC

De Cómmi^e der Nuttigt Foor ftellen

O 0 a