Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE vernietigingder Bedelarye.

26 SCHOUWTOONEEL '

neemen , kan dat niet anders zyn dan het uitwerkfel eencr al te ongelyke verdeelinge.

Laaten wy van de verdeeling van het gewas en alle landeryen van Vrankryk oordeelen, door de verdeelin2; van het gewas van eene pachthoeve, genomen in welk land men begeert; en om alles tot de grootfte eenvoudigheid te brengen, zullen wy redeneeren als of het geheele gewas der hoeve alleen in koom beftonde. Laaten wy haar ondcrftellen in het land van Caux, dat niets anders voortbrengt. Het is ons hier evenveel of de duizend guldens huur, welken zy den eigenaar alle jaaren opbrengt , geheelenai van het graangewas komen; of dat, in plaats van koorn, de hoevenaar of boer voordeel doe met eene feboone twygweerd, of eene goede vi\fcherye , of met een leigroeve, of met eenig ander goed. Het koorn zal hier in 't kort alle bedenkelyke inkomften beteekenen, dewyl zy alle gefchat kunnen worden naarmaate van het koorn. Wel is waar dat 'er zekere goederen zyn, wier bearbeiding minder kost dan die van het teelen van koorn :

maar

Sluiten