is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, VII. Onderh. 101 dèrina: van de mest. Ik eisch niets meer. De ver-

Ul.1 ö , i J NIETIGINS

Door dit middel zal men brood kun- DER Bede< nen geeven aan alle huisgezinnen, larve. die 'er gebrek aan hebben. Men moet hun dan alleen toelaaten met de ipade of de fchup een kleen gedeelte onzer braaklanden te bebouwen, met last van fterk te mesten : men zoude zelf het getal der karren mest, op elken arpent of bunder, kunnen bepaalen. En my dunkt dat het voor een huisgezin weinig werk is, in een jaar zoo veel mest te vergaderen , als 'er noodig kan zyn om twee of drie bunders te mesten.

De eigenaars zullen zich ■ misfchien over deezen voorflag bekommeren; laaten wy zien met welken grond. In eene vierkante myl, heeft men vierduizend zes-honderd tachtig bunders. Laaten wy onderftellen , dat 'er , als 'er de bosfchen, flooten en bebouwde plaatfen afgetrokken zyn, nog drieduizend bcbouwbaare bunders, welken ik onderftel aan honderd eigennaars te behooren, overblyven. Laaten wy duizend van deeze bunders, dat is, het derdedeel braak laaten liggen; cn als 'er G 3 in