Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i52 RESOLUTIEN 1781.

Stad te famen of ieder van hun in het byzonder. /

Hoorn, De Wel Eerw. Heer E. M. Engelhens, V. D. M.v en De Wel Ed. Heer Nicolaas Hinlopen, Oud Schepen.

Enkhuyzen , De Heeren Mr, Bernardus Blok* Secretaris, en * Mr. Joan Jacob Duyvemz. Prsefident Schepen der Stad Enkhuyzen.

's Gravbnhage , De Leden van de Commis§e der Directie in 't Algemeen;en in 't byzonder, De Heeren A. P. Eckhardt, Dirigeerend Lid, A. Bogaardt,*C de la Faille Senior, J. Ebbe, Mr. R. van Spaan, C Schejfer. en Mr. L, £. van Eek, Medeleden.

Woerden, De Heeren Mr. Dominicus Cofterus, en Mr. Hendrik Co/Ierus.

Naardfn, De Heeren Jacobus Hendrik Tbieyens, Burgemeefter, zynde Dirigerend Lid, * Cornelius de Wolf Junior, zynde Thefaurier, * Johan KneppeU hout, V. D. M. zynde Secretaris, benevens den Wel Eerw. Heer Cornelius Swaving, V. D. M. Lid van dit Departement; te famen en ieder in het byzonder.

Wéé» , De Heeren Mr. A. d''Arrest Junior, Schepen deezer Stad, Dirigeerend Lid, en * J. Houtman , Thz. Medicina; Dodor , Thefaurier.

beverwyk,de Heeren Agge RoskamKool,Divigeerend

Lid,

Sluiten