Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig* RESOLUTIEN. 1781S

L. 15. bl. 12. Op de vraag van de Byen. Een Antwoord onder de Zinfp, de Ondervinding is de befte Leermeefter.

W 1. bl. 28. Moddermolen. Een Machine onder de Zinfpr. van V naadeelig Slyk en Zand kan men maaken Land &c.

• een dito Zinfpr. blyfby.

W 3. bl. 29. — Ophaalbrug. Een Antw. onder het devis Leve ftt,quod bene fertur onus, met naadere fupplem.

Z 6. bl. 32. -— Inboorelingen , Een Antw.

Zinfp. door Tyd en Vlyt en Codes Zegen wordt al wat nuttig is, verkreegen.

dito devis, Altyd Wakker.

. dito de Vaderlander.

W 8.bl. 106.— Scheprad Molens A. F. Oortgyfen fupplem. tot zyne TuimelfchepMachine.

En is naadeliberatie beflooten, dat die Antwoorden voor deeze reize, om dat zulks veelligt door onkunde van de Wetten hadde kunnen gefchieden, fchoon wel niet als Antwoorden , nogtans als (lukken , welken eenige remuneratie zouden kunnen verdienen, zullen worden geconfidereerd,en dat Directeuren dezelven aan drie of vierDepartementen tot

Exa-

Sluiten