is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien, genomen by de vierde algemeene vergaderinge des oeconomischen taks van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem; op den 13. juny 1781. en volgende dagen aldaar gehouden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2g RESOLUTIEN, i78rv

Als mede om uit de Conceptvraagen te royeeren Num. 219. 242. 217. 213. 216. 218. 202. 207. 209. 221. en 206.

Vervolgens is door Heeren Directeuren gecommuniceerd, dat, in conformiteit van Art. 189. der Wetten, by de gearresteerde Prysvraagen wel zouden voegen eene Vraag, dewelke hun voorkoomt van zoo veel gewichts te zyn , dat dezelve verdiene , hoe eerder hoe liever , te worden opgegeeven ; te weeten, om Oorlogfchepen van 74/tukken Kanon, lang op het onder [ie dek 179 voeten , en wyd 48 voelen 9 duimen , behoorelyk bemand en geviStualieerd , te bouwen , van Eikenhout zoo , dat niet dieper gaan

dan twintig voeten, enz. maar dat dezelve niet

in de gedrukte Conceptvraagen is te vinden, en daarom het zelve alvorens aan deeze Vergadering communiceerden.

Waarop, die Vraag voorgeleezen zynde, Directeuren door de Vergaderinge voor derzelver oplettendheid en yver ten beste van het Algemeen en voor de eere van di: Genootfchap , wel naadrukkelyk zyn bedankt , en verzogt om dezelve by de voorige gearresteerde Vraagen te voegen , volgens de voorgeleezene Extenfie, dewelke in de gedrukte Prysvraagen te zien zal zyn.

En is gerefolveerd, op voordel der Heeren Gedeputeerden van Am/ter dam, uit hoofde van Art. 263 der Wetten, voor het volgende Jaar in de Punten van Befchryvinge te brengen eene Propojitie, om uit Art. 189. der Wetten te ligten de woorden , uit de voorgefielde Punten , en aan Heeren Directeuren de volkome-