Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESOLUTIEN 1732. *tf

Litt. b ) over een verlakt Comfoirtje, geprtefenteerd , als in Fynheid het Engeljcbe, zo niet overtreffende , ten minden evenaarende, is naa deliberatie gedeclineerd bet zelve te remunereeren.

Het Modél eener Machine, om Water tot eenen veel hoogeren aldand te brengen, dan tot noch toe gefchied was, onder het Devis : Elk Vaderlander doe zyn best, enz. (te vinden Litt. c. bl. jo. der Punten van Deliberatie) is door ü. D. gecommuniceerd, datgedeld hadden in handen vandeCommisfie , tot het Examen der Balk Zaagmolens gedecerneerd , en dat daarvan Rapport diende in^ewagt te worden , waarmede de Vergadering zfcb heeft geconformeerd.

Litt. d ) het Modél en befcbryving eener PaardeWatermolen , onder de Zinfpreuk : tot Heil van "t Vaderland ; is om de ongundige Advifen , daarop ingekomen , afgekeurd.

Eindelyk met opzicht tot Litt. e) is befloeren , om zeker bericht wegens het nuttige gebruik van den grooten enkelden Papaver , Slaap- of MaanBollen , in de huishouding ; naa het inneemen vaa Advifen der respecrive Departementen van Leyden" Amjlerdam , Rotterdam , Zaandyk , Utrecht , en Stad en Lande , aan H. H. D. D. over te laaten daar omtrent te decideeren , en te handelen naar bevind van zaaken.

Overgegaan zynde tot het beoordeelen der Antwoorden , ingekoomen op de Vraag , Art. I. over de verbetering der Mandjche Ploegen, ( Prysvr. bi.

15.*

Sluiten