Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*8 RESOLUTIEN, 1784.

■ 'Maassluis, dé Heeren Willem van der Jagt, Dirigeerend Lid. Cornelis de Jongb , Huibz., en * Lambregt Schelvisvanger , Leden.

Huizen in 't Gooiland, de Heeren Willem Kooi , Dirksz , Directeur Willem Kooi , Lambrechtsz., Thefaurier , en Ds. Matiheus HesJeting , Secretaris ; zoo wel ieder in het byzonder, als allen te famen.

Hilversum, de Commisile van Direftie , beftaande in de navolgende Heeren in 't generaal en elk hunner in 't byzonder , als namentlyk de Wel Ed. Geftr. Heer * Mr. N. Warin , Oud Schepen der Stad Amlterdam , Balliuw van Naarden en Gooiland enz. enz. enz., Dirigeerend Lid. * Wnjel ten Dam , Schout deezer Dorpen enz , mede Dirigeerend Lid. Jan Annèe, Gaarder der gemeene Lands Middelen , Thefaurier. Hendrik de Blinde , Secrerïaris van dit Departement; en voorts uit de private Leden Gerbert Reyn.

Westzaandam, Abraham van Broek. Adriaan Rogge. Pieter Corver. * Klaas Sem. * Jacob Middelhoven , Jacobsz.; of één of zoo veel van hun te faamen als hun convenieert.

Koog , de Heeren Pieter Dekker. Ds. Pieter van Dokkenburg , Secretaris. Klaas Groot, Thefaurier. Klaas Honig, Dirigeerend Lid. Jacobus Kluiver. Reinier Sloss. Ds. Jan Visfer ; om beurtelings de Algemeene Vergadering by te woonen, en by abfentie van hun Wel Ed., de Heeren Gequalificeerden van Zaandyk.

Zaan-

Sluiten