Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45a RESOLUTIËN, 1784.

te doen drukken , ten diende van het Algemeen ; minders deeze Vraag te Cominueeren tot September 1785. onder aanbod van een Prserme van 50 Ducaaten. ,

En op het ingekoomen Monfter Saffiaan-Leder van de Pabricq van Simon Holierhoek te Schipluiden is gerefolveerd dien Man, conform de Refol. bl. 358.Öde Premie van 50 Ducaaten toeteleggen.

Aan den Zender van de Monfters Koperwerk tot Ornamenten , Art. 6. Prysvr. bl. 5. N. onder de Zinfpreuk : Door konst en vlyt; is naa deliberatie gerefolv. de Premie toetekennen , mits bewyze dat door hem zoodanige Ornamenten van Koperwerk daadlyk worden gefabriceerd en vernist.

Aangaande de ingekomene Monfters Francyn , Art. 7. bl. 70. N. 159- onder de Zinfpreuken : Jot nut dir Maatjchappye , en h.) Goede Waar ir%ï zich zeiven; is gerefolveerd aan den Zender of Zenders van a.) Tot nut der Maatfchappye , zynde by opening van het Billet gebleeken te zyn Hes en van Det te Gouda , toeteleggen de Premie van de Goude Medaille en 25 Ducaaten.

Maar Art. 8. over het Maagde - Pergament , Prysvr. bl. .45- N..a84- op het Devis : Omt aaii 't oogmerk te voldoen , wegens de ongunftige Advifen te pasfeeren.

Verder betreffende de Kouzen-Fraam , Prysvr. bl ia6 N 262. onder het Devis : De Liefde tot gg Vaderland enz. is befiooten den Zender, zyn-

Sluiten