Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MILDENBURG. ll

de zaak zo fireng behandeld werd , was van

geen belang zij zou niet eens toereikende

geweest zijn, om het gewoon ontbijt voor 's Vor-

ilen bijzit te betaalen de boer was ziekj

ik betaalde voor den armen bloed, en zo wel de man als vrouw bedankten mij met groote drift,

gelijk het in de waereld de mode is de ge-

rechtlijke dieven vertrokken.

Ik wilde de zaak niet gaarne ten halve doen, vroeg daarom naar de gezondheid, en naar de overige omflandigheden van den zieken boer: de Bailluw was belust geweest op deszelfs huisjen, en niet minder op het oudfte dochtertjen , een fchoon meisjen: het huis zoude bekwaam gemaakt worden, om, na het overlijden van den Bailluw, voor een woning van deszelfs weduwe Je dienen; het lag zo fraai en aangenaam! men kon 'er goedkoop aankomen, wanneer men dit huisgezin op de ftraat zettede; doch de boet had nog liever zijn mejsjen, dan het huis willen prijs geeven.

Vóór mijn vertrek van daar, verfcheen Mijn. heer de Bailluw zelf: „ Hij moest eens zien,

„, wie deeze edelmoedige vreemde Heer was"

ik gaf mijnen naam op „ Hij had," zeidé

hij, „ nog een kleine rekening van achterna!»

9, len" ik beloofde morgen het geld te

brengen: het hooren van mijnen naam verbaasde hem ; ik had mij zekerlijk niet moeten noemen; maar ik wipt toen imn.prs niet, in wiens land ik vvasY

Sluiten