is toegevoegd aan uw favorieten.

De arme heer van Mildenburg, in brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MILDENBURG, 83

neemingen zodanig begunftigd, dat ik den waardigen Majoor biederdorp de mij geleende fom heb kunnen vergoeden: ben ik in dat geene, wat

ik thans voorheb , gelukkig ■ het is eene

leverantie, -waarbij al mijn have en goed, als mede mijn credit op de waagfchaal ligt dan

ben ik in den tijd van één jaar, zö niet rijk, nogthans zo gegoed, dat ik, omdat het tog over mij fchijnt beflooten te zijn , alleen te zullen leeven, als een eenig mensch zeer gemaklijk leeven kan, en dan blijf ik niet langer in America.

Voor de mededeeling van uwe levensbijzonderheden bedank ik u hartlijk; gij kent de mijnen; wij zijn derhalven beiden zeer ongelukkig in het

huwelijk geweest ■ leezen wij dit hoofdftuk

in het boek des levens niet weder! aan de tegenwoordige gelukkige omkeering van uw lot neem ik met alle oprechtheid deel; gaat alles naar wensen , dan zeg ik u, na verloop van een paar jaaren, en tnisfehien nog wel vroeger, mondlings, met hoe Veel achting ik ben, enz.

F 1