Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q P D R; A G T. > ü wel-edele groot achtb. met dePraefidl» aaleBurgemeesterlyke waardigheid bekleed te zien,) uithoof Je van derzei ver aandeel in den eigendom aan deeze Volkplanting; dat van een aanzienlyk gedeelte der ingezetenen deezer Stad, in den welvaarf van dit wingewest : dat van den Koophandel met hetzelve, welk meerendeels door de inwooners van deeze grootc Stad wordt gevoerd; gevoegd by den yver voor'sLands Koophandel en Zeevaart, waarin u weledele groot acht b. by alle gelegenheden uitmunt, waren meer dan-voldoende beweegredenen om u wkl-Edele croot achtb. dit Werk optedraagen;

Sluiten