Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 VERHANDELING over den

EERSTE HOOFDSTUK.

Van de ligging en faifoenen.

H et is bekend dat de Colonie van Suriname gelegen is op omtrent 6 graaden noorder breedte, en dus onder de verzengde luchtftreek; dat de nabyheid aan de linie sequinoctiaal, veroorzaakt, dat hier de dagen en nachten , meteen verfchil van flechts weinige minuten, altoos even lang zyn; dat men hier zelden andere winden heeft als de oost-pasfaat, het zy ten noorden of ten zuiden: deeze Colonie heeft dit gemeen met alle de landen in America ? gelegen tuslchen de keerkringen, of de West» indien, zo als men die gevvoonlyk noemt, weshalven men den Lezer daarmede niet verder zal ophouden; maar, vermits de faifoenen in alle deeze landen niet gelyk zyn , zullen wy dezelven een weinig nader dienen te befchryven.

Men heeft hier te lande vier onderfcheidene jaargetyden, als de kleine en groote Drooge tyd, en de kleine en groote Regentyd.

De kleine Drooge tyd begint doorgaands met de eerfte dagen van February, en eindigt omtrent half

APDe groote Regentyd begint omtrent half April, e» eindigt omtrent half Augustus.

Sluiten