is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den landbouw, in de colonie Suriname.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2,02, VERHANDELING over den

regen , droogte , zonnefchyn, betrokken lucht, met één woord, alles wat eenigen invloed op de bloei zyner boomen kan hebben , als zaaken van het grootfte belang; flaagt dezelve wel, en dat de vrucht zonder regen of droogte te vreezen vast gezet is, zo is zyne bekommernis over, en hy heeft naauwlyks eenige aandacht meer op het weder; maar hebben zyne boomen geen voorbloeifem, of is dezelve afgevallen , zo hoopt hy op eene volgende bloeifem; daar is nog tyd voor handen; men let geftadig op bet weder, en denkt dat het daarvan afhangt; geen windbui, geen regenvlaag, geen droogte , geen heete zonnefchyn , geen koude dag, niets gaat ongemerkt voorby» en, wanneer eindëlyk de bloeityd verloopen is, zonder dat de boomen met jonge coffy als overlaaden zyn, laat men niet na zulks aan het ongunstige weder toetefchryven; komt zulks eenige jaaren achtereen,, zo zyn de faifoenen verloopen, en men zegt en gelooft dat voor deezen dezelven vruchtbaarder en regelmaatiger zyn geweest; en dit gevoelen hoe onnatuurlyk ook, is zo algemeen in deeze Colonie aangenomen, dat het thans naauwlyks meer in de gedachten van de planters opkomt, om het verminderen van de vruchtbaarheid hunner boomen aan eene andere oorzaak toetefchryven. Wanneer men myne grond.lelling aanneemt da