is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den landbouw, in de colonie Suriname.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ae UITLEGGING van de

Plautef of Adminiftrateur: een Planter die inde Colonie woont, maakt het naar de uitgebreidheid van zyn gezin en omftandigheden; maar een weldenkend Adminiflrateur van een afweezig Planter, zal nooit veel kosten daar aan belteeden; in 't algemeen doet men wèl van het niet groot noch prachtig te maaken, vermits het niet toebrengt tot nut van de plantagie.

Ziekenhuis, dient om de negers die te ziek zyn, om in hunne huizen te konnen blyven, daarin over te brengen ; men maakt het, als de negerhuizen, van Pien en Palifade, zo,men die heeft an. ders van hout.

I

Jaws of jaas: eene ziekte weike de negers doorgaans ééns in hunnen Ieeftyd krygen: men heeft ook en* kelde voorbeelden dat blanken daarvan aangetast zyn ; dezelve beftaat uit eene menigte zweeren die over hun gantfche lichaam Uitbreken ; het duurt doorgaans wel 3 jaaren alvorens een neger genezen is; het voordeligfte is wanneer zy die in hunne kindsheid krygen, vermits zy er dan beterdoorkomen dari op volwasfen jaaren , nogthans fterven jaarlyks veele kinderen aan deeze ziekte; indien volwasfenen daar van aangetast worden,is het best, wanneer de ziekte aan het afgaan is, dat men den lyder geftadig aaa zwaar werk houdt, en hem alleen voor koude, nattigheid, en daauwbevrydt; men heeft by be-