is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek Natuur, XVI. Cnderh. è$

■ ï. Door het gebruik van lood, tot hW Hp*bladen geplet, befpaart men m t algemeen een derde ftoftc. Daar zyn werken, in welken men met. de heltc toe kan.

Hieruit ontdaat een groot voordeel; te weeten, dat Vrankryk, c welk het lood van de vreemdelingen moet hebben, veel minder gekt daarvoor uit het land zal behoeven te zenden, en dat de inwoonders des Koningkrvks een groot derdedeel beipaaren op het lood, dat zy tot hunne gebouwen noodig hebben, en tot .andere werken gebruiken.

a De volmaakte gelykheid van het lood, dat door de plecmolen gegaan is, maakt het derker, omdat het: beeinfcl zyner kracht in de gelykheid der deelen beftaat;en om deeze reden is het ook duurzaamer. Deeze volmaaktheid bevrydt ons van de kosten, welken wy dikwyls doen moeten, om de pariten* fpleeten en breuken van het gegoten lood te doen foldeeren, zelfs als het nieuw gelegd is. Behalve de ongewoone kosten van dit werk, leeden de gebouwen groot nadeel, w vervielen fc XUL Bed. E krach-