is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE DEEL, VAN HET

VERDRAG,

Dienst der Zingende Muzyk,

Art. I. De Zingende Muzyk zal bly- Veivoïo ven of herdeld worden in het bezit van

zaame Am

de Feesten der Kerke; en verre van de sachten. vervoeringen der tooneelmuzyk na te volgen, zal zy zich geheelenal naar haare eerde indelling voegen , en 'er zich dipt aan houden, niets anders bedoelende, dan het volk te leeren Gods lof en werken te zingen, op eene eenvoudige en beweeglyke wyze.

Art. II. Zy zal zich deeds laaten verzeilen en voeden met aangenaame verfcheidenheden, uit de overvloedige bron der overeendemminge' gehaald. Maar gewyd zynde aan den dienst van het Christen volk, zal zy voornaamelyk trachten het volk te behaagen, byN 3 zon-