Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur,XVIII. Onderk. 205

fchen reden bederft, en het welzyn der v^vor^ famerdeevinge vernietigt. Alles, wat ZAAME Am. den reuk aandoet, is een raad en bericht bachten. van het geene de mond moet weigeren of toelaatcn. Somtyds dient het om walgelyke of fchadelyke indrukfels te maatigen. De fmaak is een bericht. Het gevoel is dechts een bericht. Her. is het zelfde met het geene het gehoor cn het gezicht aandoet. De geringe vermaakelykheden, gelyk die van den reuk, beweegen ons maar flaauwelyk, omdat haare nuttigheid gemeenlyk kleen is; en haar indruk is nooit derk, dan wanneer het bericht, dat de reuk ons ten goede of ten kwaade geeft, ons allermeest aangaat. Dit. blykt nog klaarer in de andere vier zinnen. Hoe krachtiger hun vermaak is, hoe grooter de nuttigheid is, die 'er aan verknocht is. Zoo dat men de natuur onteert, en het werk van haaren Schepper om -verre werpt, als men een aangenaam vermaak neemt, en het voortreffelyk goed, waar van.'t het aanlokfel was, verfmaadt. De fmaaken der keurigde en uitgezochtde dranken en fpyzen, waar mede men zich nog zoude willen

Sluiten