Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 § 8. In hoe verre de Wetten

- nig zoude het zyn in Noorwegen ? Op den Sabbath moeft men in het geheel niet arbeiden, zelfs niet ten tyde van den Oogft; dit was wederom goed in Palseftina, alwaar men ten tyde van den Oogft beftendig weder had; .maar by ons, daar de Oogfttyd laater is, en noch verder ten Noorden, zoude deeze wet onverdraaglyk zyn: want de Sabbath kon onder veele regenachtige juift de eenige drooge dag zyn, op welken men de Vrugten des Velds te huis haaien moet. Hy verboodt het bereiden en kooken van fpyzen; dit zoude by ons heeten, in elke week eenen halven vaft • dag inftellen, maar in een meer warm land, in het welk de Avondmaaltyd de voornaamfte maaltyd is , konde en moeft ook volgens deeze wet de Sabbath een dag der maaltyden zyn; want hy nam zynen aanvang met Zonnen ondergang, en het eeten had men des Vrydags naa den middag bereidt.

2: De Vrugtbaarheid des lands. De Israëliten moeften driemaal tienden geeven , de eene aan de Leviten, de andere, die voor de Offermaaltyden dienen moeft, en de derde, die 'er naderhand noch by kwam, voor den Koning. Dit kon in een Vrugtbaar land gedaan worden, daar men den dertigften Scheepel inoogft: maar in de Lunenburger Hey, zoude het meer bedraagen, als waar voor de Akker gepacht word.

3: De ligging des lands. De ligging van PaIsftina was tot den Handel in den hoogften graad bekwaam, en al is het dat de inwooneren zelve geenen Handel dreeven, het ontbrak hun toch niet aan anderen, die hunne

waa-

Sluiten