Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jji 123. LYF-E I GENDOM. 34.V

wen en Kinderen tot Slaaven gemaakt werden. Deut. XX, 14. XXI, 10,1 i. Somtyds was dit Recht van dep Oorlog noch ftrenger? en in den kryg,'die tegen de"Midianiten gevoert werdt werden alle Kinderen van het Mannelyk geflacht,en alle Vrouws-perioonen, die met Mannen te doen gehad hadden, om het leeven gebracht, en geene andere, dan zuivere Maagden tot lyf eigenen gemaakt. ÏSim. XXXI, 11-14. t!5,35. Nochtans was het den Ifraëliten niet verbooden, in Oorlogen , die maar niet tegen d;e Cananiten gevoert werden , zachter te werke te gaan: en waarfchynlyk zal Eigenbelang of medelyden hen dikwerf bewoogen hebben, om aan ge» vangenen, die de Wapenen tegen hen gedraagen hadden , het leeven të fchenken ,

INDIEN ZOLK5 MAAR ZONDER GEVAAR GESCHIEDEN KONDE: ik VOegC

'er deeze voorwaarde niet zonder goede redenen, noch ten overvloede by: want by de patriotifmus der meefte oude Volken, die hen tegen hunne Vyanden zoo verbitterd maakte, en by de natuurlyke wraakzugtige gemoeds gefteltheid, die inzuidelylce landen zoo werkzaam is, en die byna van geene andere eere weet, dan van die, welke beftaat in zyne wraakzugt niet onvoldaan te laaten s konde het zekerlyk niet altoos veilig zyn, verwonnene Vyanden in het leeven te fpaaren, en dezelve dan als lyf-eigenen by zich te behouden.

2.) De tweede wyze, op welke men Slaaven ' kreeg, was het koopen van dezeiven; en hier Y 5 ' komen

Sluiten