Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-j2 §• x77' Ontslag van den Krygsdienst.

$• * 77-

Van de geenen , die van den Krygsdienst ontflaagen waren.

Mofes heefc uitdruklyk eenige gevallen vastgeftelc, waar in men van den dienst ontflaagen was, en die de Schryvers telkens by het doen der Monfteringe bekend moesten maaken ; dezelve zyn , op één na, alle wezenlyke gunden en voorrechten , van welke men zonder eenige fchande gebruik kon maaken , maar dat ééne het welk wy uitzonderden, heeft zulk eene fchandelyke oorzaak, van welke men, wat meer is, openlyk belydenis moest doen , dac de meesten , zo ik my niet bedriege , zich daar van niet zullen bedient hebben , alhoewel zy het anders van Rechtswege en met een goed geweeten hadden kunnen doen.

Tot de eerfte foort van Vry-verklaaringen , dewelke hem, die 'er gebruik van maakte, geene fchande aandeedden , behooren de volgende Gevallen :

1. ) Alwie een huis gebouwc, en het zelf noch niet betrokken had , moest vry zyn , op dat hy , zo by in den Oorlog omkwam , het huis niet voor eenen anderen mocht gebouwt hebben , zonder zelf 'er eenig nut van te trekken , Deut. XX: 5.

2. ) Alwie eenen Wyn' - of Olyfberg ( a ) geplanc , en 'er de eerfte Vrugten noch niec

vry

. Ca ) D13 Sluit beide, den Wyn - en den OIvf berg, in; hoewel die woord in de eerfte betekenisfe hét meest bekend zy.

Sluiten