is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TüsrcHEN Moord in Doodslag.

bevinden , alwaar de hand van den andéren , zonder dat deeze het wist , of 'er eerig oogmerk toe had , hem trefr ; by voorbeeld , wanneer iemand met eeite byle gereed ftond om den flag te doen , en een ander daarop inliep. s. Onvoorziens , INum. XXXV. vs. 11. i$; Mofes geeft van dit geval zelf ten voorbeeld : Warneer iemand met zyien masten in het Wond ging , om Hoornen te lappen ,

en , termyl h '»ff ^ We totfl°M ' het van den pel afjib.vt , en den anderen Vvf , dut hy [lierf , Ütut. XIX. vs. 5.

Elk , die denige kennis heeft van Wetten of Rechtszaken , zal hier die groote garping tusfchen het geen ik hier Moord en Doodslag genotme hebbe tusfchen het homicidium dolofum qual'pcatum , en het homicidium foituhun of cajüale bemerken , waar van ik reeds in het voorbygaan gefproken hebbe ; en men zal my vraagen : maar tot welke Clasfe behoorde dan een Mandag , dun men in toorn , plotshngen twht l Duellen behoef ik 'er niec by te voegen , want die had men by de Hebreeuwen niec ) en dronkenschap begaan had ? Werdc dezelve als Moord aangtme.kc , en n.ec den dood geftruft , of als eenvouwige doodflag , die met eene mindere flraffe geboet werdt ? U ontdek ten dien opJchie by Mofes niets , dat deeze vraage befiisfen kan , en zelfs zyn ft.lzwyger, kan fomtyds in onze hedendaagfche Rechtsgeleerdheid van gewicht worden, dewyl fommigen zich verbeeld hebben , dat een Moord , volgens Godelyke Wetten , van welker flraffe zelfs de roachug-