is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der MERKWAARDIGSTE ZAAREN. 31S

perloni met Heidenen was niet volftrekt verbooden.

I, 61. 304

„. . door de Prophee-

ttn daar tegen geyvert.

1, 61. 307

l . meer uit

ftaatkunde , dan om zedekundige redenen afgekeurt. 1,61.308 FefJra»irfe?tbyleevendigenlyve , was by de Israëliten niet in gebruike.V ,231.8 „. naa den dood was eene ftraffe van onteering. V, 235. 28

Verdeeling der Erfenisfe. Zie Erfenis. Erfdeel.

(Verdrag van) tusfchen de Zoonen van No ach is een Verdichtfel. I 29. 12;

; konde den Israëli

ten geen Recht geeven 01 het Land Canaan. 1, 25 13

Verdrag. Zie Capitulatie.

Vergadering der Israëliten, wi men daar onder te verftaa hebbe. 1r45;?>

waren met alle li

raëliten, maar flechts e< nige afgezondenen. 1, 4

Vergoeding van fcbade , do knechten of dieren , ai knechten of dieren veroc zaakt. Hl, 160. 120. ^ 343 97- Zie Recht vanli dervergelding.

. door ongedek

kuilen of brand. 111, i< 121. enz. VI, 280. Verjaaring , daar door v< looren de Israëliten h

Recht niet op Canaan. I, 31. 156

Verkoopen (voor altoos j wordt genaamt , verkoupen tot ftilzwygen. 11 , 73- 37* Zie Koophandel. Verkrachting , op deeze misdaad is in het Mofaifch. Recht geene ftraffe geftelr. V , 266. 302. tegenwerping uit Deut. XXU. 25. beantwoord. V , 166. 303

, byzonderheden in de

fchikkingen van Mofes , die iemand daar van konden affchrikken. V, 266.

30S

Verloerene zaaken, die iemand vondt , moest hy in bewaaring neemen. UI, 103. 131. Zie Vinden. Verlustigingen tot eene uit'. fpannïng naa den arbeid > verfterken het lichaam.

IV , 194- 110

3 kunnen met den Godtsdienst wel beftaan. IV,

it 194 -"4

a . waren één deroogmer-

4 ken by de hooge Feesten der Israëliten. IV, 19*«

!- 157

t. Vermenging der Israëliten met

5 andere Volken was ver)r booden. 1, 37- l86- /ie in Afzondering.

r- Verfaagdheid ontfloeg iemand ', wel van Krygsdienften , 'e. maar niet van fchande.

111, 177- 235- ?»?• te Verzeeringen werden naar hst o. Recht van Wedervergel57 dinge geftraft. V , 240.59. ■r. ' Zie Recht van Wedervergelun dinge.

F f 2 Vtr-