is toegevoegd aan uw favorieten.

Proef eener elektrische natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■— ti 237 m —

gen dies aangaande zijn niet menigvuldig en duidelijk genoeg, om tot gronden van waaifcbijnlijke vooronderfteliingen tekunnen dienen; ondertusfchen is hec geenszins onmooglijk,dat genoemde verfchijnzelen de elektrieke werking ook tot oorzaak hebben,misfchien zullen de vorderingen der elektrifche natuurkunde ons of onze nakoomlingcn ook deze luchtverhevelingen doen ontvouwen. Alleen moeten wij nog van de aardbeevingen zeggen,

1. Dat de wijsgeeren heedendaags derzelver uitwerkzelen door elektrieke proeven tragten naar te bootzen: hier toe bedient men zich van kleine Hokjes, kaartenbladen, of andere ligte lichaamtjes,welken men op de oppervlakte van het lichaam plaatst, over het welk de fchok van verfcheide wel gelaadene flesfen gaan zal. Deze ftokjes of andere ligte lichaamtjes zullen, bij de ontlaading dier flesfen, altijd gefchud , en dikwils, wanneer za zeer los ftaan, door den elektrieken fchok omgeworpen worden (c).

2. Dat men ook dikwils bij aardbeevingen blixemftraalen, vuurballen, en andere lichten op de oppervlakte van de zee, of 't land heeft waargenomen.

(f) cavallo Follcdlge verhandeling over de elektriciteit bladz. 251.