is toegevoegd aan je favorieten.

Proef eener elektrische natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— ® m —

vloeiftof niet tot oorzaak hebben, ten minften, volgends deszelvs werkingen en wetten kunnen verklaard worden.

Wij zullen deze vooronderftelling zo kort, als mooglijk is, hier plaatzen , en alleen maar eene fchets van dezelve opgeeven.

De Heer andró oliver na eene inleiding te heb. ben doen voorafgaan, trage te bewijzen.

I. Dat de voornaamfte dwaalftarren, de ftaartftarren en de zon met dampkringen omgeeven zijn. Het aanweezen der dampkringen van de dwaalftarren toont hij deels aan uit ftarren kundige waarneemingen , en deels uit de overeenkomft , die de

dwaalftarren met onzen aardbol hebben. —

Wat de ftaartftarren betreft, zegt hij dat meu daaromtrent niet meer behoeft te twijftelen, hebbende den Heer newton reeds uit verfcheiden waarneemingen beflooten, dat de middenlijnen haarer dampkringen tenminften gelijk zijn aan tienmaalcn die van haare bollen (e). Dat ook de zon een dampkring heeft, evenreedig aan deszelvs wonderbaarlijke [grootheid , komt zeer waarfchijnlijk voor uit de vlakken , die men zeer dikwils op deszelvs oppervlakte waarneemt, en welken men niet zelden in een oogenblik van gedaante veranderen of verdwijnen ziet, ten bewijze, dat ze geweldige wolken van rook of ande-

0) Principes fur le mouvement des fluides, & la réfiftance, qtfeprouvent les corps projectés. 'Liv. III. prop. 4r.