is toegevoegd aan je favorieten.

Proef eener elektrische natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

351 241 B —

éei'jfc, als door het gezag der befte fchrijveren te" ftaaven.

1. 'Er is eene onderlinge afftooting tusfehen de deeltjes der lucht, door middel van welke zij zich van eikanderen tragten te verwijderen.

2. De onderlinge afftooting der luchtdeeltjes wordt aanmerklijk door de warmte bevorderd.

3. Offchoon deze luchtdeeltjes zonder ophouden eikanderen afftooten, vinden zij zich nogthans met de ftofFen, die zij omringen , in eene onderlinge aantrekking.

4. Maar het vermogen, door 't welk zich deze luchtdeeltjes afftooten, is, ten opzichten der hoeveelheid van de afflootende ftof, oneindig veel grooter, dan de onderlinge aantrekking, welke plaats heeft tusfehen de vafte deelen der aantrekkende ftof.

Daarop laat de Heer oliver onmiddclijk dit voorftel volgen: Wanneer twee luchtdeeltjes zich in den ftaat van onderlinge afftooting bevinden op een zekeren afftand, als bij voorbeeld AB,PL- vWia (alwaar zij zich afftooten met eene gegeeve magt,FIG' 1YS die vooronderfteld wordt gelijk te zijn aan t.) en wanneer deze afftooting vermindert naar maate de afftanden Ac. Ad. Ae. Af. enz. of derzelver vierkanten, teerlingen , of andere hodgere magten van deze afftanden toeneemen , dan zal de uitgebreidheid van deze afftooting oneindig zijn. Want laaten wij vooronderftellen , dat A en B twee deeltjes zijn, welken eikanderen onderling af-

Q