is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw evangelisch magazijn; of Mengelstoffen ter bevoordering van kennis en beoefening der godlijke waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

227

VER'STROOIDE

AANTEEKENINGEN,

VAN EENEN NAAR DE GRIJSHEID HELLENDEN CHRISTEN, BESTAANDE IN OVERDENKINGEN, ALLEENSPRAAKEN, OPMERKINGEN, E. Z. V.

[Vervolg van Bladz. 122.3

VIII.

Tot het openhaar bidden, en voorgaan in het gebed in de gezelfchappen der godvruchtigen , konnen deeze volgende Aanmerkingen eenige opwekking en aanmoediging geeven. 1. Overtuigd te zijn, dat men niet loopt, maar

geroepen wordt. Nu ftelt God zelf, in zijne ge-

meene voorzienigheid, den mensch in ftaat, tot dat geene waar toe Hij hem roept. — 2. Te vertrouwen en te ondervinden, dat andere godvruchtigen, ten zelfden tijde aldaar tegenwoordig,

voor onze bekwaammaaking zugten. 3. Aan

zichzelven te vraagen : Wat zou ik op deezen oogenblik, in het verborgen, aan den Heere voortedraagen hebben, als mijn gemoed en mijn pligt mij daar toe riepen; ten minften, voor zoo verre ik zulks met voorzichtigheid hier uiten kan? — P 4 4- Te