is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw evangelisch magazijn; of Mengelstoffen ter bevoordering van kennis en beoefening der godlijke waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anecdete van den Heer J. J. Moser. 443

te twijfelen , dat hun alle hunne voorleedene, tegenwoordige, en toekoomende zonden , om het Bloed van Jefus Christus, op eenmaal, alle, en voor eeuwig vergeeven waren ; waarvan zij op eene bevindelijke en overtuigende wijze in hunne gewetens waren verzekerd geworden, en zulks wel op zeer verfchillendc wijzen, doch de hoofdzaak kwam bij allen op het zelfde Uit; als naamlijk, dat zij zich, hoe langer hoe meer, als groote en fnoode zondaaren hadden leeren kennen , en zulks niet alleen in uitbreekende daaden, maar dat zij in den grond des 'harten, geheel bedorven , en tot het minfte goed ten eenemaal onmagtig waren; dan in zulk eenen ftaat, waarin zij zichzelven tot een walg en gruwel verftrekten, hadden zij zich tot Jefus en zijnen Vader gewend, en om genade en barmhartigheid gebeden, ter oorzaak van Christus Bloed , dat voor hun vergooten was; zij hadden het woord, dat wij door het geloof in Hem gerechtvaardigd, en geheiligd worden , als eene Godlijke Waarheid aangenoomen, en het zichzelven toegeëigend, God daar voor gedankt, en zoo waren zij begenadigd, en van hun godlijk kindfehap vergewist geworden.

Dit gaf mij meerder opening in de zaak , en omdat ik het overeenkoomstig met de Schrift, bezonder den Brief aan de Romeinen, vond, zqo leide«ik mij alle dagen, zonder mijn Vrouw, of overige huisgenooten cr iets van te zeggen, op mijn aangezicht op den grond voor den Heere neder, en bad Hem: dat, dewijl. Hij mijn hart kende, dat ik gaarn, niet der weereld, noch cajjF f 4 zei-