is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw evangelisch magazijn; of Mengelstoffen ter bevoordering van kennis en beoefening der godlijke waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 NIEUW EVANGELISCH MAGAZIJN.

zeiven, maar Hem tot eere wilde leeven; ik nu ook erkende, hoe diep verdorven ik was, en dat ik geen vergeeving van zonden verkrijgen konde, dan zonder eenige mijner verdiensten of waardigheid, om Jefus Christus wille; ik nu ook niet meer begeerde, als een heilige, maar als een godlooze, door Christus gerechtvaardigd te worden; zoo mogte Hij ook mij, gelijk aan anderen van zijne kinderen , eene vaste , en blijvende verzekering der vergeeving van alle mijne zonden fchenken; ik wenschte Hem noch tijd, noch' wijze voortefchrijven , wanneer , en hoe , Hij mij deeze genade wilde mededeelen; en zoo Hij het goed mogt vinden, mij tot aan het einde mij. nes levens zoo te laaten heenen gaan, wilde ik te vreden zijn, Hij mogte mij maar niet eerder uit deeze weereld neemen , voor dat ik ook verzekering van mijnen genadeftaat ontvangen had; e. z. v.; zoo als de goede Geest mij het telkens gaf uittefpreeken, en onder woorden te brengen.

Als ik in diervoegen eenige weeken dagelijks had aangehouden, en eens op eenen Zondag, dat er, over den barmhartigen Samaritaan gepredikt was, des nademiddags wederom met mijn aan^e zicht op de aarde voor den Heere nederlag, werd ik (daar ik anders niet onderhevig aan , noch vatbaar voor verbeelding ben) oP eenmaal in den geest afs voor Gods gerichte gefteld. (Die dit niet verftaat, dien kan ik het noch zeggen, noch verklaaren.; Het gefchiedde zonder zinlijke verbeeldingen, op eene zoo waarachtige, indringende, tegenwoordige, en overtuigende wijze, als

ik