is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I64 ScHOUWTOONEEL

IV. Vervor.o der Leerzaams Kunsten.

plaatfe van deeze plaat, gelyk voorheen, in vierkante ftukken te fnyden, of te flukkelen, gelyk de muntgezellen zeggen, fnydc men 'er net zoo veele ronde ftukken uit, als 'er uit kunnen komen, niet met de fchaar, maar met behulp van eenen doorflag, die wel aangefcherpt, rond van gedaante, vanbinnen hol, en zoo groot van middenlyn is als het ftuk, dat hy moet vormen en uit de plaat wegneemen. Na dat deeze ftukken gewogen, met de geyktc ftukken vergeleeken, en by gevolg gevyld en geraspt zyn, om 'er het te veel af te neemen, worden zy vervolgens wit gekookt, en gaan van de eene uit de andere hand over tot hec werktuig, dat ze op fnede tekent, en eindelyk tot de fchroef, die ze elk afzonderlyk drukt tusfchen twee ftempels, en in één 00genblik de beide oppervlakten van hec ftuk dwingt om de holten der beide figuuren, die op de ftempels gefneeden zyn, volmaaktelyk te vullen. Hec werktuig,^ welk dient om het lood totplaaten te pletten, geeft een genoegzaam denkbeeld van het geene, waar van men zich bedient om de gouden cn zilveren

plaa-