is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£J0 SCHOUWTOONEIL

Brief o-

ver de Oi voeding.

ver de up- j„„ „ „ a\~„~j:^,,„ i_„

blaadje en goede Schryvers. Verwerp

Be vertaaling en de tvmpojitie.

alle fpraakkunften, alle verhandelingen van de fyntaxis, van de woordledekens, van elegantia, van anomalia, en wat van dien bogt meer is. Maak hem den toegang tot de goede Schryveren ligE. De eerfte jaaren eifchen niets meer. Het gebruik der Schryveren zal hem het overige leeren , veel genoegelyker en fchielyker, dan alle die verdrietige, die walgelyke verzamelingen van regelen. Gy valt zelfs in flaap, als gy ze flechts open doet, en het grootfte kwaad, dat zy zullen doen, is niet dat zy den geest van uwen zoon zullen vermoeijen, zonder hem het Latyn te leeren; maar zy zullen oorzaak weezen, dat alle boeken, welken gy hem vervolgens in handen zult geeven, hem zoo veele grammaticaals verhandelingen zullen fchynen.

2? Zoo dra die eerfte toebercidfels in eene tamelyke orde gebragt zyn, moet men 'er gebruik van maaken, alles toepasfende op eenen fchryver, dien men uit het Latyn in de Moedertaale, en uit deeze weder in het Latyn brengt. Maar

wel-

waereld is. Het moet niet anders ken-