is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 ScHODWTOONEEÖ

Brief o* Ver de OpVb^ding.

alle zyne werkingen voor; en het Latyft volgt flechts: dus leert hy, in drie jaaren tyds, ten hoogde twintig voorbeel-

J 1 t • i

den, in welke het Latyn, in zynen draai, niet volkomen met de Moedertaale overeenkomt; maar daar zyn 'er weezenlyk meer dan duizend. Wanneer zal hy die kennen? Hoe vaster hy wordt in den trant zyner Methodus, hoe verder hy van het rechte gebruik afgaat. Behalve de twintig of dertig artykels, welke zy in 't geheel behelst, houdt de Latynfche compofitie altyd den gang van het Fransch, 't welk het kind eenenflyl in alles en overal gelyk aan èaxjoannes qui laborat ad lucrandam pecuniam, in het hoofd brengt.

Indien die eerfte redenen u niet genoeg opgehelderd fchynen, zie hier een grondregel , die meer lichts op dit onderwerp zal fpreiden. De tong volgt den staat van het gehoor. Hy, die doof gebooren is, is noodzakelyk ftom ; en de fpraak kan niet anders dan gebrekkig wezen , als het gehoor aan een' verkeerden draai gewoon is. Daar uit kunt gy oordcelen aan welke gevaaren de kindsheid, hier en daar in dc fchoole verfpreid, bloot ftaat. Het