is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S8B.TEF O\>£R DE OP■57Ü6DI.JMG.

240 Schouwt o one Ei

minlte burger te Parys zyn' zoon wel op eene fchool ten platten lande heitellen, om te. leeren leezen, fpreeken en een' goeden brief fehryven. Andere meenen veel beter te doen,

als zy de jeugd ten eerlten eenige gefchiedenisfen, getrokken uit het Latyn Van de Vulgata of de gemeene overzettinge des Bybels, doen vertaaien. Maar als men den kinderen de fraaifte Hukken der gevvyde historie, of wel de Spreuken en Prediker van Salomon wil toonen, is het beter haar dezelven te doen leezen in eene frnaije Franfche overzettinge dan in de Vulgata, die ons niet gegeeven is, om ons den rechten aart der Latynfche taaie te leeren, en om de waarheid te zeggen, daar ook geheel onbekwaam toe is.

Daar zyn 'er, die by de gemeene bcginfels eenige historiën voegen, welke zy uit de ongewyde fchryveren haaien, de orde der Latynfche fpreekmanicr veranderende, cn 'er de eene of de andere zedenles bydoende. Maar de zedeleer is lang, en het verhaal heel kort, t welk zeer onbiilyk is. Het Latyn der zedenlesfe kan wet anders dan verdacht

wee-