Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©erNatüur, XXVII. Onderh. a 27

Antiquil, 1. I. C. I.

eene merKwaerdige byzonderheid, welke wy van Jozefus hebben. Origenes, met hem overéénflemmende f , doet ons de omftandigheid van den agtften dag by de Joden, en van het verVulde dertiende jaer by de Ismaëllers opmerken. Dit is de ware reden van de verkiezinge, welke de inwoonders van

Ni-

* Zie Damiani Goez, ds Ethlopum mriïut.

tóf ec.6Srew door Ewfebius * pracPam- e«-

P 2

Vaerdigheid van eene uitwendige pleg tigheid te verwachten, zonder te denken dat zy daerdoor gewettigd zyn tot het verachten van de Heidenen, bekeerd zynde tot het geloof en den God van Abraham*, waervandezelaetftedus de erfgenamen en ware kinders zyn.

De andere Ethiopiërs en de Trogloditen namen dezelfde plegtigheidinacht ten tyde van Herodotus, zoo wel als de overige Ismaëllers, in Arabie, Afrika en elders verfpreid. Maer men erkent in hun allen, niettegenftaende de verfcheidenheid van hunne namen, de ware afilammelingen van Ismaël, door hunne verkiezing om deze plegtigheid op hun veertiende jaer te verrichten:

r\h ïa nc-i«> .^.«-1 J;_. i ....

LISCHE

VoORBE-

R-UDI.\'»,

Sluiten