is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

433 ScHOUWTOONEEL

F.'iArccr.r.i.

Betooging.

ben de goedkeuring der andere Ampte* naren niet: zy maken geen gebruik van dezelfde plaetfen en handelwyzen. Al-

ics is tegen nen.

Is het niet om alle beguicheling en misvatting voortekomen, dat al dit°uitwendige voorgefchreven is? In dit zelfde uitwendige dan is uwe zekerheid gelegen. Op deze wys is het geestelyke, dat niet gezien wordt, zigtbaer en zeker gemaekt, om u den wil van de Koningen der aerde en den wil van God te openbaren , en om u de goederen Van dit en het andere leven te verzekeren.

■ Gy befpeurt fchielyk en juist wat van dit bekende uitwendige afwykt. Hy, die de befcheidfchriften der Overheid nabootste, zou acnftonds in uwen geest voor een' vervalfcher of bedrieger gehouden worden. Hy , die den regeringsvorm , de aengeftelde Overheid en het. openbare gezag veroordeelde, zou door u als een' muiteling aengezien worden; om dat het hem , indien hy eenige klagten tegen de Regters hcefc, niet vry ftaet dezelven aftezetten, én zich in hunne piaets te Hellen. De

ooe-